• Úvěry od 50.000,-Kč do 10 miliónů. Ručení nemovitostí: bytem - domem - chatou

ÚVĚROVÁ SMLOUVA

Úvěrová smlouva: smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klientem) a věřitelem (Gave Finance). V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

Související odkazy: